CÁC KHOÁ ĐÀO TẠO

BIM-SDC: KỸ NĂNG TRIỂN KHAI SHOP-DRAWING & QUẢN LÝ HỒ SƠ TRONG REVIT

Đảm bảo học viên hiểu về ưu điểm của việc triển khai Shop Drawing với Revit và hướng dẫn quản lý bản vẽ trong Revit.  Học viên hiểu về các công cụ trong Revit và có kiến thức cơ bản về định...

BIM-RBS: REBAR SHOPDRAWING

Người tham gia cần có kiến thức cơ bản về triển khai Bản vẽ Shop Drawing cấu kiện với phần mềm Autocad và các công cụ hỗ trợ.  Người tham gia có thể thực hành và áp dụng kiến thức vào...

BIM-API: REVIT API - C#

Khoá học cung cấp kiến thức giúp học viên hiểu và áp dụng các khái niệm cơ bản của Revit API, phát triển các add-ins để mở rộng và tùy chỉnh chức năng của Revit. Sử dụng các công cụ và...

BIM-TWM: TWINMOTION TỪ SƠ CẤP ĐẾN TRUNG CẤP

MỤC TIÊU KHOÁ HỌC : Twinmotion hiện đang là một trong những phần mềm 3D hàng đầu và được đánh giá là xu thế mới trên thị trường cho việc trực quan hóa mô hình. Với khóa học này, học viên...

BPO-IEE: TIẾNG ANH TRUNG CẤP CHO KỸ SƯ

MỤC TIÊU KHOÁ HỌC: Giúp học viên nắm rõ các kiến thức về giải pháp BIM đầy đủ và rõ ràng.Hiểu rõ các vấn đề chính để áp dụng giải pháp BIM.Nắm được cách thức triển khai các ứng dụng BIM.  ĐỐI...

BPO-AEE: TIẾNG ANH NÂNG CAO CHO KỸ SƯ

MỤC TIÊU KHOÁ HỌC: Giúp học viên nắm rõ các kiến thức về giải pháp BIM đầy đủ và rõ ràng.Hiểu rõ các vấn đề chính để áp dụng giải pháp BIM.Nắm được cách thức triển khai các ứng dụng BIM.  ĐỐI...

collection