CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

DỰ ÁN NHÀ DÂN CƯ

By: Khanh Nguyen Scope: Rendering

DỰ ÁN XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG

BRIDGE PROJECTBy: Khanh Nguyen Scope: Simulation Video

TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO HÒA BÌNH - HBIC

TRUNG TÂM SÁNG TẠO HÒA BÌNHTHE HOA BINH INNOVATION CENTER PROJECT03 TOWER BLOCKS12 FLOORSCOVERING AN AREA OF 2.5 HECTARESHIGH-TECH PARK, DISTRICT 9, HO CHI MINH CITYPIC: ARCHITECTURAL / LANDSCAPE REVIT MODELING PIC: INTERIOR FURNITURE MODELING

collection