BIM-C3D: CIVIL- 3D

BIM-C3D: CIVIL- 3D

 

MỤC TIÊU KHOÁ HỌC:

  • Hiểu và áp dụng được các khái niệm cơ bản của CIVIL- 3D. 
  • Nắm vững kỹ năng vẽ và chỉnh sửa các bản vẽ thiết kế. 
  • Tạo và quản lý các bề mặt trong CIVIL-3D. 
  • Sử dụng các công cụ thiết kế để tạo các yếu tố cần thiết của các dự án xây dựng. 
  • Hiểu và sử dụng được các công cụ phân tích và mô phỏng trong CIVIL- 3D. 
  • Thực hành tạo và xuất bản các bản vẽ thiết kế sử dụng CIVIL- 3D.

 

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN:

  • Khóa học này rất phù hợp cho người mới bắt đầu muốn học CIVIL- 3D để thiết kế và quản lý dự án. 
  • Không yêu cầu kiến thức hoặc kinh nghiệm trước đó về phần mềm này.

 

ĐĂNG KÝ THAM GIA KHOÁ HỌC: Tại đây

page