BIM-RAD: REVIT NÂNG CAO

BIM-RAD: REVIT NÂNG CAO

 

MỤC TIÊU KHOÁ HỌC:

  • Tổng quan về Revit. 
  • Xây dựng mô hình kết cấu cho toà nhà. 
  • Triển khai bố trí, thống kê số lượng các thành phần. 
  • Tận dụng các mẫu hiển thị, kỹ năng điều chỉnh, thiết lập các đường in, xuất bản.

 

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN:

  • Người đứng đầu nhóm vẽ thiết kế (shop drawing) chưa triển khai Revit kết cấu vào công việc thực tế.

 

ĐĂNG KÝ THAM GIA KHOÁ HỌC: Tại đây

page