BIM-RST: REVIT CĂN BẢN - KẾT CẤU

BIM-RST: REVIT CĂN BẢN - KẾT CẤU

 

MỤC TIÊU KHOÁ HỌC:

  • Tổng quan về Revit. 
  • Xây dựng mô hình kết cấu cho toà nhà. 
  • Triển khai bố trí, thống kê lượng các thành phần. 
  • Tận dụng các mẫu hiển thị, kỹ năng điều chỉnh, thiết lập các đường in, xuất bản bản vẽ. 
  • Có khả năng tạo thành phần kết cấu 2D, 3D, tạo các toán tử.

 

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:

  • Người đứng đầu nhóm vẽ thiết kế (shop drawing) chưa triển khai Revit kết cấu vào công việc thực tế.

 

ĐĂNG KÝ THAM GIA KHOÁ HỌC: Tại đây

page