BIM-SDC: KỸ NĂNG TRIỂN KHAI SHOP DRAWING & QUẢN LÝ HỒ SƠ TRONG REVIT

BIM-SDC: KỸ NĂNG TRIỂN KHAI SHOP DRAWING & QUẢN LÝ HỒ SƠ TRONG REVIT

 

MỤC TIÊU KHOÁ HỌC:

  • Đảm bảo học viên hiểu về ưu điểm của việc triển khai Shop Drawing với Revit và hướng dẫn quản lý bản vẽ trong Revit.
  • Học viên hiểu về các công cụ trong Revit và có kiến thức cơ bản về định nghĩa bản vẽ Shop Drawing để thực hành triển khai Shop Drawing với Revit.

 

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:

  • Nhân viên triển khai Shop Drawing tại công trường sau khi đã hoàn thành khóa đào tạo cơ bản về phần mềm Revit. 
  • Nhân viên triển khai bản vẽ Shop Drawing hoàn chỉnh tại phòng BIM (Building Information Modeling).

 

ĐĂNG KÝ THAM GIA KHOÁ HỌC: Tại đây

page