BIM - RBS: REBAR SHOPDRAWING

BIM - RBS: REBAR SHOPDRAWING

 

MỤC TIÊU KHOÁ HỌC:

  • Học viên được trang bị đầy đủ kiến thức cơ bản về triển khai Bản vẽ Shop Drawing cấu kiện với phần mềm Autocad và các công cụ hỗ trợ. 
  • Học viên có thể thực hành và vận dụng kiến thức vào công việc thực tế trong dự án.

 

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN:

  • Nhân viên vẽ Shop Drawing gặp khó khăn khi sử dụng các phần mềm hỗ trợ. 
  • Nhân viên triển khai bản vẽ Shop Drawing cấu kiện tại phòng BIM (Building Information Modeling).

 

ĐĂNG KÝ THAM GIA KHOÁ HỌC: Tại đây 

page