BỐC TÁCH KHỐI LƯỢNG

BỐC TÁCH KHỐI LƯỢNG

KHÁI QUÁT

Tại BPO, đội ngũ tài năng của chúng tôi tận tâm hỗ trợ các Kiến trúc sư và Kỹ sư trong việc chuẩn bị đấu thầu khối lượng, đồng thời cũng hỗ trợ các nhà thầu ước tính ra các số lượng chính xác cho mục đích mua vật liệu và ước tính chi phí.

Chúng tôi cung cấp giải pháp ước tính hướng BIM có thể tạo ra tổng số lượng tự động dựa trên tiêu chí tính toán được thiết lập bởi người ước tính và cung cấp cho họ một nền tảng thống nhất để dễ dàng xem xét một mô hình BIM cả trong chế độ 2D và 3D. Đồng thời, nó có khả năng tiếp tục ước tính tổng số lượng thành các nhóm và mục ước tính, với sự phân chia chi tiết về vật liệu xây dựng, thiết bị và chi phí của các nhà thầu phụ.

 

 

page