BPO-AEE: TIẾNG ANH NÂNG CAO CHO KỸ SƯ

BPO-AEE: TIẾNG ANH NÂNG CAO CHO KỸ SƯ

MỤC TIÊU KHÓA HỌC: 

  • Học tập và thành thạo các thuật ngữ chuyên ngành xây dựng.
  • Cải thiện kỹ năng giao tiếp và Tiếng Anh của học viên.
  • Sử dụng Tiếng Anh tốt để giao tiếp trong các cuộc họp và công việc văn phòng.  
  • Giúp học viên đạt được điểm Toeic 800 hoặc cao hơn. 

 

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN: 

  • Kỹ sư, chuyên viên, nhân viên mong muốn đạt Toeic 800 (hoặc cao hơn) và vận dụng được Tiếng Anh vào công việc thực tế.
 

ĐĂNG KÝ THAM GIA KHOÁ HỌC: Tại đây

page