BIM KẾT CẤU

BIM KẾT CẤU

KHÁI QUÁT

Các dịch vụ BIM kết cấu của chúng tôi bao gồm việc phát triển các mô hình kết cấu 3D, nhằm phối hợp mô hình BIM kết cấu với các mô hình từ kiến trúc sư, kỹ sư cơ điện từ các chuyên môn khác tham gia vào dự án. Thông qua công việc cộng tác, chúng tôi tăng cường độ chính xác, tối ưu hóa thiết kế và cung cấp các bản vẽ chất lượng cao. Đội ngũ kỹ chuyên gia kết cấu, kỹ sư kỹ thuật BIM có khả năng phát triển mô hình cho kết cấu thép, kết cấu gỗ và kết cấu bê tông. Ngoài ra, chúng tôi có thể tạo các Family kết cấu phức tạp với mức độ chi tiết cao. Chúng tôi cũng cung cấp việc tính toán chi tiết dựa trên BIM và ước tính chi phí 5D để hỗ trợ việc lập kế hoạch dự án và ngân sách.

Chúng tôi đã hoàn thành thành công một số dự án BIM Kết cấu đáng kể với nhiều mức độ phức tạp khác nhau cho các công trình. Đó chính là kinh nghiệm rộng lớn mà đội ngũ các kĩ sư của BPO đang sở hữu, cho phép chúng tôi chuyển đổi mượt mà các bản thiết kế tư duy và bản vẽ xây dựng thành các mô hình BIM Revit sạch sẽ với các gia đình tham số không kể đến độ phức tạp của chúng.

 

 

CÁC DỊCH VỤ BIM KẾT CẤU

  • Mô hình hóa kết cấu - Revit
  • Trích khối lượng kết cấu
  • Bản vẽ Shop Drawings kết cấu
page