BIM về MEP

BIM về MEP

KHÁI QUÁT

Chúng tôi hỗ trợ các Cố vấn công trình và Nhà thầu M&E trong việc phát triển các mô hình dữ liệu 3D phong phú từ tập tin PDF, AutoCAD hoặc dữ liệu đám mây điểm. Chúng tôi phát triển các mô hình 3D phù hợp với các Tiêu chuẩn BIM của dự án, Quy phạm thiết kế, Chỉ tiêu ngành và Quy định địa phương.

Các mô hình M&E đã phát triển sẽ được phối hợp với các giao dịch khác nhau để xác định các xung đột tiềm ẩn, vấn đề liên quan đến khả năng tiếp cận hoặc khả năng thi công. Các vấn đề đã xác định sẽ được thể hiện dưới dạng yêu cầu cung cấp thông tin (RFI) và sau đó, các phản hồi từ RFI sẽ được tích hợp để tạo ra một mô hình không xung đột phù hợp cho việc thi công. Chúng tôi cũng hỗ trợ khách hàng của mình trong việc tạo ra bản vẽ thực thi, bản vẽ phối hợp, bản vẽ vị trí/ đường thăng cho việc thi công tại công trường.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ BIM MEP chính xác và toàn diện theo nhu cầu của khách hàng, đảm bảo tuân theo các mã và tiêu chuẩn quốc tế trong quá trình phát triển BIM cho thiết kế MEP, nhằm cung cấp dịch vụ vẽ kỹ thuật MEP chi tiết đến khách hàng trên khắp thế giới. Đội ngũ chuyên nghiệp dày dặn kinh nghiệm của chúng tôi tuân theo các biện pháp kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt để đáp ứng kỳ vọng của khách hàng.

 

 

CÁC DỊCH VỤ BIM VỀ MEP

  • Dịch vụ BIM về hệ thống HVAC
  • Dịch vụ BIM về điện
  • Dịch vụ BIM về hệ thống nước
  • Dịch vụ BIM trong phòng cháy chữa cháy
page