DỊCH VỤ TƯ VẤN NĂNG LỰC BIM

DỊCH VỤ TƯ VẤN NĂNG LỰC BIM

Thời gian gần đây, chính phủ Việt Nam tập trung xúc tiến việc ứng dụng Mô hình hóa thông tin xây dựng BIM (Building Information Modeling). Lợi ích của ứng dụng BIM thể hiện cụ thể ở từng giai đoạn của vòng đời dự án, từ phát triển kinh doanh đến quản lý tài sản như hình sau.

Tuy nhiên, việc xây dựng năng lực BIM cho doanh nghiệp cần nhiều năm, đầu tư lớn, và rủi ro khi doanh nghiệp tự mò mẫm. Với những nhân sự học BIM, làm BIM, nghiên cứu BIM trên 10 năm kinh nghiệm thực hiện những công trình quy mô lớn, BPO triển khai dịch vụ Tư vấn xây dựng, nâng cao, chuẩn hóa năng lực BIM. Quá trình thực hiện dịch vụ tư vấn BIM của BPO bao gồm và không giới hạn:

1. Đánh giá nhu cầu và mục tiêu:

 • Phân tích nhu cầu và mục tiêu cụ thể của doanh nghiệp trong việc triển khai BIM.
 • Phân tích hiện trạng năng lực BIM về kiến thức, kỹ năng, phần mềm, tổ chức

2. Lập kế hoạch triển khai:

 • Xây dựng kế hoạch triển khai BIM dựa trên nhu cầu và mục tiêu của doanh nghiệp.
 • Phát triển BIM Execution Plan (BEP) xác định các tiêu chuẩn và quy trình sử dụng BIM trong dự án.

3. Đào tạo và phát triển nhân sự:

 • Cung cấp các khóa đào tạo BIM cho nhân viên từ cấp chuyên viên đến cấp quản lý
 • Phát triển chương trình đào tạo tùy chỉnh phù hợp với nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp.

4. Chọn lựa công nghệ và phần mềm BIM:

 • Tư vấn doanh nghiệp về việc chọn lựa phần mềm BIM phù hợp với mô hình hoạt động và dự án cụ thể.
 • Giải đáp mọi thắc mắc và vấn đề phát sinh trong quá trình áp dụng phần mềm BIM.

5. Hỗ trợ kỹ thuật và tối ưu hóa hiệu quả hoạt động BIM:

 • Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật liên tục trong quá trình triển khai và sử dụng BIM.
 • Phát triển các add-in tự động hóa

6. Đánh giá và tối ưu hóa:

 • Tiến hành đánh giá định kỳ về hiệu suất triển khai BIM.
 • Tối ưu hóa quy trình làm việc và đề xuất cải tiến nếu cần thiết.

Dịch vụ tư vấn BIM sẽ linh hoạt và điều chỉnh theo từng đặc điểm cụ thể của doanh nghiệp, nhưng những bước trên là những hoạt động chính mà nhiều dịch vụ cung cấp trong quá trình hỗ trợ doanh nghiệp triển khai BIM. Hãy liên lạc với chúng tôi để cùng khai phá năng lực BIM cho kinh doanh của quý công ty.

Quý công ty quan tâm xây dựng phòng BIM, nâng cao năng lực BIM thì hãy để lại thông tin ở link NÀY:
https://shorturl.at/tuzP6

 

page