TRỰC QUAN HOÁ 3D

TRỰC QUAN HOÁ 3D

KHÁI QUÁT 

Chúng tôi giúp khách hàng hiện thực hóa ý tưởng của họ với các dịch vụ trực quan hoá 3D như kết xuất 3D, walkthrough, flythrough,....

Dịch vụ mô hình trực quan hóa 3D của chúng tôi với mục tiêu nhằm mang lại sự phối hợp và hợp tác giữa các lĩnh vực kiến trúc, kết cấu và MEP; giúp tăng cường độ chính xác trong quyết định thiết kế.


 

CÁC DỊCH VỤ BIM VỀ TRỰC QUAN HOÁ 3D

  • Mô hình 3D Floor Plans
  • Công nghệ thực tế ảo (3ID Virtual Tours)
  • Mô hình 3D Interior Walkthrough
  • Mô hình 3D Exterior Walkthrough
page