Mô phỏng BIM 4D

Mô phỏng BIM 4D

KHÁI QUÁT

Chúng tôi cung cấp dịch vụ Mô phỏng 4D hoặc Giải trình trình tự thi công cho Mô hình xây dựng thông tin của khách hàng. Toàn bộ quy trình trong giai đoạn xây dựng được tích hợp với chiều không gian thứ tư - thời gian.

Các nhà quy hoạch và nhóm dự án có thể sử dụng Mô phỏng BIM 4D vì nó không chỉ cung cấp quy trình mô phỏng toàn bộ dự án mà còn cho một yếu tố cụ thể hoặc khu vực làm việc, nó cũng có thể bao gồm chi tiết như thời gian dẫn đầu, thời gian thi công và lắp đặt,...

Với việc triển khai BIM 4D, các nhóm dự án - chủ sở hữu, nhà quy hoạch, kiến trúc sư, kỹ sư, nhà thầu, v.v. có thể tối ưu hóa chi phí, đồng thời tăng khả năng thành công của dự án. Ngoải ra, Mô phỏng BIM 4D còn cung cấp các tài liệu thầu dựa trên mô hình được phối hợp có thể xây dựng trong khoảng thời gian lên lịch trừ trường hợp thay đổi không thể dự đoán.

 

CÁC DỊCH VỤ BIM VỀ MÔ PHỎNG BIM 4D

  • Công nghệ thực tế ảo (3D Virtual Tours)
  • Video mô phỏng

 

 

page