PHÁT HIỆN XUNG ĐỘT

PHÁT HIỆN XUNG ĐỘT

KHÁI QUÁT

Chúng tôi cung cấp dịch vụ phát hiện xung đột đáng tin cậy và điều phối BIM nhằm đảm bảo sự hài lòng của khách hàng. Các chuyên gia của chúng tôi sử dụng các kiểm tra xung đột tự động và kiểm tra mô hình an toàn để giảm thiểu các yêu cầu thay đổi trong quá trình thi công. Sau khi thực hiện các kiểm tra xung đột, chúng tôi cung cấp các bản báo cáo về Tóm tắt phối hợp (Coordination Summary Report - CSR) bằng cách sử dụng nền tảng Autodesk Navisworks. CSR bao gồm chi tiết về các xung đột, vị trí chính xác của chúng và các giải pháp có thể thực hiện. Các nhà điều phối BIM của chúng tôi hợp tác chặt chẽ với các Kiến trúc sư, Kỹ sư cấu trúc và các nhà thầu MEP để giải quyết các xung đột. Bằng cách sử dụng Dịch vụ Phát hiện Xung đột và Điều phối BIM 3D của chúng tôi, khách hàng có thể nâng cao kế hoạch dự án, giảm thiểu việc làm lại và giảm lãng phí vật liệu, từ đó tránh vượt quá ngân sách trong quá trình thực hiện công trình.

Với chuyên môn và kinh nghiệm trong việc phát hiện xung đột BIM, chúng tôi đã được trang bị khả năng phát hiện những xung đột quan trọng được coi là ảnh hưởng lớn đến chi phí và thời gian trong quá trình xây dựng tại công trường. Dịch vụ phát hiện xung đột của chúng tôi giúp các nhà thầu, công ty quản lý xây dựng và chủ đầu tư đưa ra quyết định chiến lược cho bất kỳ thay đổi thiết kế nào và giảm nguy cơ sai sót của con người trong quá trình kiểm tra mô hình - từ đó giảm thiểu số lượng yêu cầu thay đổi trong quá trình xây dựng.

 

 

CÁC DỊCH VỤ BIM VỀ PHÁT HIỆN XUNG ĐỘT

  • Phát hiện xung đột (Clash Detection): Xác định tất cả các xung đột có thể xảy ra trong dự án bằng cách sử dụng các công cụ như Autodesk Navisworks.
  • Báo cáo xung đột (Clash Reports): Tạo báo cáo về tất cả các xung đột có thể xảy ra trong dự án bằng cách sử dụng các công cụ như Autodesk Navisworks.
page