HÌNH THỨC ĐÀO TẠO

HÌNH THỨC ĐÀO TẠO

 

1. Classroom Training: Đào tạo trực tiếp

Các khóa đào tạo được diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh và các học viên sẽ có cơ hội tương tác và kết nối trực tiếp với các huấn luyện viên/ hướng dẫn viên trong quá trình đào tạo.

2. Online Training: Đào tạo trực tuyến

BPO cung cấp các khóa đào tạo trực tuyến liên kết trực tiếp với những giảng viên chuyên nghiệp, cho phép học viên tham gia các khóa học chất lượng cao từ bất kỳ đâu.

3. E-Learning

Đây là chương trình học từ xa của BPO, được thiết kế bởi những chuyên gia trong ngành, cung cấp nền giáo dục trực tuyến thuận tiện và chất lượng cao thông qua các video. Phương pháp cung cấp lịch trình linh hoạt, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí cho người học từ xa.

4. Corporate In-house Training: Đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp

Các khóa đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp của chúng tôi được tổ chức đặc biệt tại cơ sở của doanh nghiệp đối tác và  dành riêng cho nhân viên của họ. Điều này giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí đi lại, giảm thiểu thời gian rời khỏi văn phòng và đảm bảo tính bảo mật của nội dung cũng như các cuộc thảo luận. 

* Học viên làm các đồ án từ thực tế công việc, giảng viên đồng hành giải quyết chính vấn đề trong công việc của học viên.

 

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO BIM THEO VỊ TRÍ CÔNG VIỆC

 

DANH SÁCH KHÓA HỌC

 
page