BIM-RME: REVIT CĂN BẢN - MEP

BIM-RME: REVIT CĂN BẢN - MEP

MÔ TẢ CHUNG

MỤC TIÊU KHOÁ HỌC: 

 • Học và áp dụng các khái niệm cơ bản của REVIT MEPF. 
 • Tạo và chỉnh sửa các hệ thống MEPF trong REVIT. 
 • Sử dụng các công cụ REVIT MEPF để phân phối và kết nối hệ thống. 
 • Quản lý kích thước, phân loại và kiểm soát chất lượng các yếu tố MEPF trong REVIT. 
 • Áp dụng nguyên tắc thiết kế và quy định kỹ thuật trong REVIT MEPF. 
 • Thực hành tạo và xuất bản các bản vẽ thiết kế hệ thống MEPF sử dụng REVIT.

 

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN: 

 • Khóa học REVIT MEPF dành cho người mới bắt đầu muốn học và chuyên sâu sử dụng REVIT để thiết kế hệ thống cơ điện, điện, cấp thoát nước và phòng cháy chữa cháy. 
 • Không yêu cầu kinh nghiệm trước đó.

MÔ TẢ CHUNG

MỤC TIÊU KHOÁ HỌC: 

 • Học và áp dụng các khái niệm cơ bản của REVIT MEPF. 
 • Tạo và chỉnh sửa các hệ thống MEPF trong REVIT. 
 • Sử dụng các công cụ REVIT MEPF để phân phối và kết nối hệ thống. 
 • Quản lý kích thước, phân loại và kiểm soát chất lượng các yếu tố MEPF trong REVIT. 
 • Áp dụng nguyên tắc thiết kế và quy định kỹ thuật trong REVIT MEPF. 
 • Thực hành tạo và xuất bản các bản vẽ thiết kế hệ thống MEPF sử dụng REVIT.

 

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN: 

 • Khóa học REVIT MEPF dành cho người mới bắt đầu muốn học và chuyên sâu sử dụng REVIT để thiết kế hệ thống cơ điện, điện, cấp thoát nước và phòng cháy chữa cháy. 
 • Không yêu cầu kinh nghiệm trước đó.

1900.636.099

Sản phẩm đã xem

product