BIM-STR: REVIT CĂN BẢN - KẾT CẤU

BIM-STR: REVIT CĂN BẢN - KẾT CẤU

MÔ TẢ CHUNG

MỤC TIÊU KHOÁ HỌC: 

 • Tổng quan về Revit.
 • Xây dựng mô hình kết cấu cho toà nhà.
 • Triển khai bố trí, thống kê lượng các thành phần. 
 • Tận dụng các mẫu hiển thị, kỹ năng điều chỉnh, thiết lập các đường in, xuất bản bản vẽ. 
 • Có khả năng tạo thành phần kết cấu 2D, 3D, tạo các toán tử.

 

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN: 

 • Người đứng đầu nhóm vẽ thiết kế cửa hàng (shop drawing) chưa triển khai Revit kết cấu vào công việc thực tế.

MÔ TẢ CHUNG

MỤC TIÊU KHOÁ HỌC: 

 • Tổng quan về Revit.
 • Xây dựng mô hình kết cấu cho toà nhà.
 • Triển khai bố trí, thống kê lượng các thành phần. 
 • Tận dụng các mẫu hiển thị, kỹ năng điều chỉnh, thiết lập các đường in, xuất bản bản vẽ. 
 • Có khả năng tạo thành phần kết cấu 2D, 3D, tạo các toán tử.

 

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN: 

 • Người đứng đầu nhóm vẽ thiết kế cửa hàng (shop drawing) chưa triển khai Revit kết cấu vào công việc thực tế.

1900.636.099

Sản phẩm đã xem

product