BIM-RBS: REBAR SHOPDRAWING

BIM-RBS: REBAR SHOPDRAWING

MÔ TẢ CHUNG

MỤC TIÊU KHOÁ HỌC: 

  • Người tham gia phải có kiến thức cơ bản về triển khai Bản vẽ Shop Drawing cấu kiện với phần mềm Autocad và các công cụ hỗ trợ. 
  • Người tham gia có thể thực hành và áp dụng kiến thức vào công việc thực tế trong dự án.

 

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN: 

  • Nhân viên vẽ Shop Drawing gặp khó khăn khi sử dụng các phần mềm hỗ trợ. 
  • Nhân viên triển khai bản vẽ Shop Drawing cấu kiện tại phòng BIM (Building Information Modeling).
 
 

MÔ TẢ CHUNG

MỤC TIÊU KHOÁ HỌC: 

  • Người tham gia phải có kiến thức cơ bản về triển khai Bản vẽ Shop Drawing cấu kiện với phần mềm Autocad và các công cụ hỗ trợ. 
  • Người tham gia có thể thực hành và áp dụng kiến thức vào công việc thực tế trong dự án.

 

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN: 

  • Nhân viên vẽ Shop Drawing gặp khó khăn khi sử dụng các phần mềm hỗ trợ. 
  • Nhân viên triển khai bản vẽ Shop Drawing cấu kiện tại phòng BIM (Building Information Modeling).
 
 

1900.636.099

Sản phẩm đã xem

product