BIM-C3D: CIVIL- 3D

BIM-C3D: CIVIL- 3D

MÔ TẢ CHUNG

MỤC TIÊU KHOÁ HỌC: 

 • Hiểu và áp dụng các khái niệm cơ bản của CIVIL- 3D. 
 • Nắm vững kỹ năng vẽ và chỉnh sửa các bản vẽ thiết kế. 
 • Tạo và quản lý các bề mặt trong CIVIL- 3D. 
 • Sử dụng các công cụ thiết kế để tạo các yếu tố cần thiết của các dự án xây dựng. 
 • Hiểu và sử dụng các công cụ phân tích và mô phỏng trong CIVIL- 3D. 
 • Thực hành tạo và xuất bản các bản vẽ thiết kế sử dụng CIVIL- 3D.

 

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN: 

 • Khóa học này rất phù hợp cho người mới bắt đầu muốn học CIVIL- 3D để thiết kế và quản lý dự án. 
 • Không yêu cầu kiến thức hoặc kinh nghiệm trước đó về phần mềm này.
 

MÔ TẢ CHUNG

MỤC TIÊU KHOÁ HỌC: 

 • Hiểu và áp dụng các khái niệm cơ bản của CIVIL- 3D. 
 • Nắm vững kỹ năng vẽ và chỉnh sửa các bản vẽ thiết kế. 
 • Tạo và quản lý các bề mặt trong CIVIL- 3D. 
 • Sử dụng các công cụ thiết kế để tạo các yếu tố cần thiết của các dự án xây dựng. 
 • Hiểu và sử dụng các công cụ phân tích và mô phỏng trong CIVIL- 3D. 
 • Thực hành tạo và xuất bản các bản vẽ thiết kế sử dụng CIVIL- 3D.

 

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN: 

 • Khóa học này rất phù hợp cho người mới bắt đầu muốn học CIVIL- 3D để thiết kế và quản lý dự án. 
 • Không yêu cầu kiến thức hoặc kinh nghiệm trước đó về phần mềm này.
 

1900.636.099

Sản phẩm đã xem

product