BIM-API: REVIT API - C#

BIM-API: REVIT API - C#

 

MỤC TIÊU KHOÁ HỌC:

  • Hiểu và áp dụng các khái niệm cơ bản của Revit API. 
  • Phát triển các Add-ins để mở rộng và tùy chỉnh chức năng của Revit. 
  • Sử dụng các công cụ và tính năng của Revit API để chỉnh sửa mô hình Revit. 
  • Áp dụng các phương pháp lập trình cơ bản để phát triển các Add-ins cho Revit. 
  • Thực hành xây dựng, thử nghiệm và triển khai các Add-ins tùy chỉnh trong Revit.

 

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN:

  • Khóa học "Revit API - Xây dựng các Add-ins cho Revit" dành cho những người dùng Revit có kinh nghiệm, bao gồm các kiến trúc sư, kỹ sư và nhà thiết kế, muốn học cách phát triển các add-ins tùy chỉnh bằng Revit API.

 

ĐĂNG KÝ THAM GIA KHOÁ HỌC: Tại đây

page