ỨNG DỤNG ĐÁM MÂY ĐIỂM DỮ LIỆU (POINT CLOUD) VÀO MÔ HÌNH BIM

ỨNG DỤNG ĐÁM MÂY ĐIỂM DỮ LIỆU (POINT CLOUD) VÀO MÔ HÌNH BIM

KHÁI QUÁT

Trình tự chuẩn để hình thành một công trình xây dựng là BIM được áp dụng trong giai đoạn đầu tiên của dự án, sau đó đến việc thi công thực tế. Tuy nhiên, việc áp dụng BIM mới phổ biến trong khoảng 15 năm gần đây nên nhiều công trình cổ, di sản hoặc các công trình chưa áp dụng BIM đã được xây từ nhiều năm trước mà không có lưu trữ tài liệu thiết kế. Do đó, nhu cầu thực tế để tạo ra bản sao số của công trình: một công trình hiện hữu trong tương lai và một mô hình BIM để phục vụ cho việc bảo trì, nâng cấp, trùng tu và phục chế sau này.

Chuyên môn của chúng tôi tập trung vào việc cung cấp mô hình 3D và bản vẽ từ các dịch vụ Đám mây điểm dữ liệu, thể hiện khả năng mạnh mẽ để chuyển đổi dữ liệu đám mây điểm thu được thông qua quét laze 3D thành các định dạng khác nhau. Chúng tôi hoàn toàn nhận thức rằng nhu cầu của khách hàng đối với các mô hình 3D ở các định dạng khác nhau, phục vụ các mục đích như cải tạo, mô phỏng, phân tích không gian, mô hình máy móc, animations, cung cấp thông tin rõ ràng, đảm bảo độ chính xác về kích thước, đạt được kết xuất thực tế và trực quan hóa một cách toàn diện.

Phần mềm sử dụng: Autodesk Revit, AutoCAD, 3ds Max, Unreal Engine, Recap,...

Các định dạng mô hình đầu ra bao gồm: RVT, DWG, IFC, FBX, NWC, 3DS, DWF, NWD, NWC, OBJ,...
 

CÁC DỊCH VỤ BIM VỀ ỨNG DỤNG ĐÁM MÂY ĐIỂM DỮ LIỆU (POINT CLOUD)

  • Revit căn bản - Kiến trúc
  • Revit căn bản - Cấu trúc
  • Revit căn bản - MEP
 
Point CloudMô hình RevitBản vẽ 
 
page