BPO-BEE: TIẾNG ANH CƠ BẢN CHO KỸ SƯ

BPO-BEE: TIẾNG ANH CƠ BẢN CHO KỸ SƯ

 

MỤC TIÊU KHÓA HỌC: 

  • Giúp học viên nắm rõ các kiến thức về giải pháp BIM đầy đủ và rõ ràng.
  • Hiểu rõ các vấn đề chính để áp dụng giải pháp BIM.
  • Nắm được cách thức triển khai các ứng dụng BIM. 

 

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN: 

  • Chuyên viên các phòng chức năng: Thiết kế, Kỹ thuật, Đấu thầu (nhóm đại chúng), Kiểm soát chi phí, ngân sách. 
  • Các nhân viên Ban điều hành: Shop drawing, QS, giám sát.
 

ĐĂNG KÝ THAM GIA KHOÁ HỌC: Tại đây

    page