ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN

ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN

HỒ SƠ NHÀ SÁNG LẬP KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC BPO

Ông: NGUYỄN ĐỨC DŨNG (DANNY NGUYỄN)

  • Danny nguyên là Tổng Giám đốc tạm thời của Trung tâm Đổi mới Hòa Bình (HBIC), chuyên thúc đẩy Sáng tạo Sáng kiến và các doanh nghiệp khởi nghiệp. 
  • Ông có kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất tại Earable Inc. và Jabil, mở rộng hoạt động sản xuất tại Việt Nam. 
  • Danny từng là Huấn luyện viên chủ doanh nghiệp cho ActionCOACH, hỗ trợ chủ sở hữu doanh nghiệp nhỏ và từng là Giám đốc Chương trình Đối tác Đại học tại VinTech City, thúc đẩy cộng đồng công nghệ và hỗ trợ các nhà nghiên cứu. 
  • Ông có bằng Thạc sĩ về Khoa học Máy tính và Quản trị kinh doanh từ KAIST, Hàn Quốc, hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp ở Việt Nam và quốc tế với kiến thức kỹ thuật và kinh doanh của mình.
 

ĐỘI NGŨ HƯỚNG DẪN 

 

 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BPO

 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CỦA BPO

 
page