BPO-IEE: TIẾNG ANH TRUNG CẤP CHO KỸ SƯ

BPO-IEE: TIẾNG ANH TRUNG CẤP CHO KỸ SƯ

MÔ TẢ CHUNG

MỤC TIÊU KHOÁ HỌC: 

  • Học và hiểu về các thuật ngữ chuyên ngành xây dựng đầy đủ và rõ ràng. 
  • Học tập và cải thiện kỹ năng giao tiếp cơ bản của học viên.
  • Giúp học viên đạt được điểm Toeic 500 hoặc cao hơn.  

 

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN: 

  • Sinh viên các ngành có liên quan đến xây dựng vừa tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng. 
  • Chuyên gia hoặc nhân viên muốn học và sử dụng chuyên sâu tiếng Anh vào công việc thực tế.

MÔ TẢ CHUNG

MỤC TIÊU KHOÁ HỌC: 

  • Học và hiểu về các thuật ngữ chuyên ngành xây dựng đầy đủ và rõ ràng. 
  • Học tập và cải thiện kỹ năng giao tiếp cơ bản của học viên.
  • Giúp học viên đạt được điểm Toeic 500 hoặc cao hơn.  

 

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN: 

  • Sinh viên các ngành có liên quan đến xây dựng vừa tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng. 
  • Chuyên gia hoặc nhân viên muốn học và sử dụng chuyên sâu tiếng Anh vào công việc thực tế.

1900.636.099

Sản phẩm đã xem

product